จำหน่ายรองเท้าเซฟตี้

จำหน่ายรองเท้าเซฟตี้

“จำหน่ายรองเท้าเซฟตี้” ช่วงนี้รองเท้าเซฟตี้ เริ่มเป็นที่ต้องการของเหล่าบรรดาพนักงานโรงงาน ทั้งหญิงทั้งชาย มากขึ้น เพราะเริ่มมีมาตรการที่จริงจัง ให้สวมใส่รองเท้าเซฟตี้ในขณะปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว...