วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สายอาชีพ ต้องใส่ รองเท้าเซฟตี้ไหม ?

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สายอาชีพ ต้องใส่ รองเท้าเซฟตี้ไหม ?

   ถ้าคุณเรียน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จำเป็นไหมที่ ต้องใส่ รองเท้าเซฟตี้ จริงๆแล้วการเรียน สายอาชีพที่ต้องฝึกฝนฝีมือเพื่อ จบไป ก็จะทำงานในสายงาน โรงงานอุตสาหกรรม ที่ตอนนี้มีการบังคับใช้ เซฟตี้ 100% รวมทั้ง รองเท้าเซฟตี้ด้วย   ถึงแม้ว่า จะมีการบังคับหรือไม่บังคับ...