fbpx
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรียน คณะ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ช่างกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง นักศึกษาทั่วไป  คุณรู้ไหมว่า อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ ในพื้นที่เสี่ยงในห้องปฎิบัติการ หรือ...
รองเซฟตี้ สำหรับ นักศึกษาอาชีวศึกษา

รองเซฟตี้ สำหรับ นักศึกษาอาชีวศึกษา

   เรียนอาชีวศึกษา กับความปลอดภัย รองเท้าเซฟตี้ ไม่ได้มีไว้สำหรับคนงานในอุตสาหกรรมเท่านั้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับทุกคนที่ต้องทำงานที่มีความเสี่ยงอันตรายในพื้นที่การทำงาน ไม่ว่างานก่อสร้าง หรือ อยู่กับเครื่องจักร     รองเท้าเซฟตี้ เป็นสิ่งจำเป็นในห้องเรียน...
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรียน คณะ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ช่างกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง นักศึกษาทั่วไป  คุณรู้ไหมว่า อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ ในพื้นที่เสี่ยงในห้องปฎิบัติการ หรือ...
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เรียน คณะ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ช่างกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง นักศึกษาทั่วไป  คุณรู้ไหมว่า อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ ในพื้นที่เสี่ยงในห้องปฎิบัติการ หรือ...
มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เรียน คณะ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ช่างกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง นักศึกษาทั่วไป  คุณรู้ไหมว่า อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ ในพื้นที่เสี่ยงในห้องปฎิบัติการ หรือ...
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลั นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรียน คณะ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ช่างกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง นักศึกษาทั่วไป  คุณรู้ไหมว่า อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้...